KONTAKT


Vi är ett heltäckande arkitektkontor som tillför värden till omgivningen och människan för nuvarande och kommande generationer.

Vi startade Bygd Arkitektur 2016 i Örebro – nu har vi bytt namn och kostym till TON Arkitektur. Vi är idag fler än ett tiotal medarbetare med bred kompetens och erfarenhet. Vår verksamhet utmärks av personliga relationer, stort engagemang och höga arkitektoniska ambitioner. Vi levererar kvalificerade arkitekttjänster i ett brett spann av uppdrag såsom stadsplanering, utemiljöer, offentliga byggnader, bostäder, lokaler och lärandemiljöer där vi har en aktiv roll genom hela processen från idé och vision till bygglov och byggnation.
Att vara tongivande inom arkitektur är en självklarhet för oss.

Malin Rosén

Malin Rosén

VD

Att se medarbetarna växa i sina roller och utvecklas för att bli sitt bästa jag är en av Malins drivkrafter. Med TON arkitektur som plattform hoppas Malin kunna bidra till ett hållbart samhällsbyggande tillsammans med befintliga och nya kunder. Med 20 års erfarenhet som chef inom branschen och uppbyggnad av konsultverksamheter är hon en stor tillgång i vår visionsresa.

Paulina Alving

Paulina Alving

Byggnadsingenjör

Paulina är en nyfiken och engagerad junior byggnadsingenjör som arbetar i varierade typer av projekt. Hon utför sina arbeten strukturerat och engageras av att finna långsiktiga lösningar.

Mikael Brunke

Mikael Brunke

Byggnadsingenjör

Med över 20 års erfarenhet av byggnadsprojektering utgör Mikael en trygg part i uppdragen. Han har genom åren jobbat med många olika typer av byggnadsprojekt; arenor, bostäder, kontor, sjukhus, vårdcentraler och mycket mer, uppdrag som skiftat i storlek och komplexitet.

Per Crona

Per Crona

Plan- och landskapsarkitekt LAR/MSA

Per rör sig som plan- och landskapsarkitekt mellan allt från stora komplexa stadsbyggnadsprojekt till projektering av läro- och bostadsmiljöer. Han lägger gärna tid på en gedigen analys för att fånga upp avgörande frågor i ett tidigt skede och väver in dessa i den slutgiltiga utformningen. Projekten blir som bäst när tvärdisciplinära dialogprocesser får forma en gemensam målbild. Per är inte rädd för att tydligt visa vägen och föreslå lösningar med hög genomförbarhet och hållbarhet!

Emma Gren

Emma Gren

Planarkitekt FPR/MSA

Emma har flera års erfarenhet av kommunal stadsplanering både i rollen som planarkitekt och i rollen som projektledare för större stadsbyggnadsprojekt. Hon har god vana av politiskt styrda organisationer, myndighetskrav samt planeringsprocessens lagstiftning och är en trygg part genom olika typer av planuppdrag. Hennes särskilda intresse för planers genomförbarhet och gestaltning brukar även komma till användning i de uppdrag som hon åtar sig.

Jonas Hesse

Jonas Hesse

Arkitekt MAA/SAR/MSA

Jonas står för en utforskande och samtida arkitektur som är rotad i platsen och dess historia. Med mer än 15 års erfarenhet bidrar han till lösningar med hög konstnärlig nivå och teknisk genomförbarhet. Med TON arkitektur som bas arbetar han med stort engagemang och lyhördhet för att tillsammans med beställaren skapa kvalitativa och robusta miljöer som står sig över tid.

Linda Huss Lager

Linda Huss Lager

Byggnadsingenjör

Linda är byggnadsingenjör med stor bredd som gör det mesta från planering till projektering. Hon har flera års erfarenhet och har jobbat med både stort och smått inom vård, skolor och bostäder. Linda är både kreativ och strukturerad och engageras av att skapa mervärde för såväl kollegor, samarbetspartners och slutkund. Linda är även certifierad sakkunnig i tillgänglighet och kan stötta både med rådgivning och granskning av tillgänglighet enligt PBL och BBR.

Erika Kinisjärvi

Erika Kinisjärvi

Planarkitekt FPR

Erika har fem års erfarenhet som planarkitekt inom kommunal planering och har god inblick i flera kommuners planeringsprocesser. Hon kommer senast från Stadsbyggnadskontoret på Örebro kommun och har arbetat med bland annat detaljplaner och planprogram för större stadsdelar till förtätningsprojekt.

Pia Larsson

Pia Larsson

Arkitekt SAR/MSA

Pia drivs av att utforska kreativa och hållbara lösningar för varje enskilt projekt. Med platsen som utgångspunkt och i samarbete med beställare och kollegor skapar hon samtida arkitektur med människan i fokus.

Robin Månbrant

Robin Månbrant

Byggnadsingenjör, Arkitekt

Robin har arbetat med en rad olika projekt. Han är särskilt inriktad på bostäder. Robin arbetar med intensitet och en vilja att utvecklas, är gärna drivande och aktiv i projekten. Hans lyhördhet är en tillgång som uppskattas av intressenterna.

William Uddling

William Uddling

Byggnadsingenjör

William är en byggnadsingenjör som jobbar i olika typer av projekt och tar sig an projekten med nyfikenhet och engagemang. Han jobbar med hög arbetsmoral och vill göra rätt för sig i projekten.

Märta Wadman

Märta Wadman

Arkitekt MSA

Med en bakgrund av studier inom både arkitektur och konst söker Märta med ett nyfiket driv kreativa lösningar. Arkitekturen ska passa platsens unika karaktär och förutsättningar, och ge något extra till sin omgivning.

Malin Welander

Malin Welander

Byggnadsingenjör

Malin är byggnadsingenjör med 25 års erfarenhet i branschen. Hon har arbetat som projektör inom både A och K och har dessutom tidigare erfarenhet från bland annat entreprenadverksamhet med inköp, kalkyl, planering och projekteringsledning. Malin har därför ett extra öga för genomförbarheten av projekten. Hon har jobbat i flera olika typer av projekt med tonvikt på bostäder och hon gillar struktur, ordning och att jobba i team mot ett gemensamt mål.

Lovisa Zingmark

Lovisa Zingmark

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Lovisa brinner för att skapa upplevelserika och flexibla utemiljöer som varar länge. Hon är en skicklig gestaltare och har en strävan efter att hitta lösningar som är rätt för platsen och dess förutsättningar. Med mer än 10 års erfarenhet från olika delar av branschen följer hon projekten från tidiga idéer till färdiga byggnationer. Hennes engagemang och intresse för de ekologiska och sociala perspektiven är ofta väl synligt i hennes uppdrag.


Olaigatan 17B
703 61 Örebro
Mail: info@tonarkitektur.se
Telefon: 070 - 258 58 44

 

Europeiska unionen