hem

Vi är ett heltäckande arkitektkontor med spetskompetens inom arkitekturens alla delar; plan, landskap och byggnad. Vår ambition är att vara en aktiv partner från idé till färdigställande. Att vara tongivande inom arkitektur är en självklarhet för oss.

 
Vi levererar kvalificerade arkitekttjänster i ett brett spann av uppdrag såsom stadsplanering, utemiljöer, offentliga byggnader, bostäder, lokaler och lärandemiljöer där vi har en aktiv roll genom hela processen från idé och vision till bygglov och byggnation. 
Vi har en teambaserad arbetsprocess där vi tar vara på kontorets samlade erfarenheter och kompetenser. Utöver att säkerställa projektens kvalité och att lagar och normer uppfylls bidrar detta till att höja projekten arkitektoniskt och vi utvecklar och lär av varandra.